Winkelwagen

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. Definities
  • Webwinkel: De online winkel waar producten of diensten worden aangeboden aan klanten.
  • Klant: De persoon of entiteit die een overeenkomst aangaat met de webwinkel.

 1. Toepasselijkheid
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de webwinkel en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen webwinkel en klant.

 1. Het Aanbod
  • Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de acceptatie van het aanbod zijn verbonden.

 1. De Overeenkomst
  • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 1. Herroepingsrecht
  • Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant.

 1. Verplichtingen tijdens de Bedenktijd
  • Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

 1. Kosten in geval van Herroeping
  • Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 1. Uitsluiting Herroepingsrecht
  • De webwinkel kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten voor bepaalde producten.

 1. De Prijs
  • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd.

 1. Conformiteit en Garantie
  • De webwinkel staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

 1. Levering en Uitvoering
  • De webwinkel zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

 1. Betalingsvoorwaarden
  • Tenzij anders overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn.

 1. Klachtenregeling
  • De webwinkel beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Gratis retouren in 30 dagen

Niet tevreden, geld terug garantie voor 30 dagen.

Uitstekende klantenservice

Wij behandelen alle vragen binnen 24 uur

100% Beveiligde betalingen

Ideal / PayPal / MasterCard / Visa